אולפנת ישורון- פתח תקוה

מגמת מוסיקה באולפנית בנ"ע ישורון היא חלק ממגמות ה-כר"ם- אלו מגמות היצירה באולפנית, שבנויות על תהליכים המכילים- כלל רוח ומעשה.

כל תלמידה שלומדת במגמה בחרה בה כמגמה נוספת, מעבר לשעות הלימודים הרגילות, ובמשך 3 שנים היא עוברת דרך המוסיקה תהליך של העצמה וגילוי אישי שמקרין עליה ועל סביבתה,

וכך מממשת בע"ה את חזון כר"ם האולפנית: "בניין קהילה המעצימה את ביטוי זהותה של התלמידה בפרי כפיה על-ידי חשיפת סגולתה כבת ישראל". 

דילוג לתוכן