חמ"ד יב"ע "נר תמיד" חשמונאים

חמ"ד ישיבת בנ"ע "חברותא" כפר בתיה

חמ"ד יב"ע כפר גנים פתח תקווה

חמ"ד יב"ע לפיד מודיעין

חמ"ד ניסויי שלום פ"ת

חמ"ד יב"ע קרית הרצוג בני ברק

חמ"ד אולפנת בנ"ע "שירת הים"

חמ"ד ניסויי שלום פ"ת

חמ"ד אולפנת ישורון פתח תקווה

חמ"ד אולפנת "הללי" גבעת וושינגטון

חמ"ד אולפנת "רמת קרניאל" כפר פינס

חמ"ד ישיבת בנ"ע כינור דוד עטרת