תחרות שירי הרב קוק בתי ספר יסודיים

שיר נולד

בית ספר נטעים, מורה: אריאל דמתי

בית ספר יד חזון, מורה: גלית דנין

בית ספר מעלות ניסים, מורה: מיכל קקון

בית ספר מודיעים, מורה: שמוליק נדל

מקהלה/הרכב שירה

בית ספר עוזיאל, מורה: חדית בנדר

בית ספר רועי קליין, מורה: סופי שטיינר

בית ספר רעות, מורה: רועי ידיד

בית ספר נווה אברהם, מורה: אביגיל סבג

בית ספר הבעל שם טוב, מורה: שמוליק נדל